Kontingentopkrævning!

Kontingentopkrævning, er i sin nuværende form en meget tidskrævende proces, hvor vi forud for opkrævning(fremsendelse af girokort) skal kontrollere medlemstal i de enkelte årgange/afdelinger, udsende girokort, følge op på betalinger, udsende rykkere til dem der ikke betaler

i det nye samarbejde med DBU Kluboffice, der  tilbyder os kontingentopkrævning via abbonnement, hvor kontingentbeløbet trækkes automatisk på meddlemmernes kreditkort. Det vil gøre det til en meget mere enkelt og mindre tidskrævende proces at opkræve kontingent.

Lige nu er klubben i gang med få rigtige konktaktdata(e-mail adresser & mobiltelefonnumre) på alle klubbens medlemmer i i medlemsregistret. Når denne meget tidskrævende fase er gennemført vil der blive udsendt advis på Email til alle medlemmer, om det er tid til at betale kontingent for 1. halvår af 2018. 

Medlemmer, forældre med flere opgiver nu et kortnummer hvorfra kontingentbeløbet kan trækkes, herefter vil der forud for kontingentopkrævning blive udsendt et advis på Email. 

Opgiver man ikke et kreditkortnummer/ afslår betaling af kontingentbeløbet, vil klubben fremsende rykker med pålagt rykkergebyr i løbet at maksimalt 10 dage.

Indmeldelse kan kun foregå via klubbens hjemmeside og  vil også køre online med omgående trækning af kontingentbeløb. for det halvår vi er i. Du følger blot vejledningen på hjemmesiden.

Udmeldelse kan ske enten via hjemmesiden alternativ ved fremsendelse af mail til chris på mail chris@hoeing.dk med angivelse af fulde navn, adresse, postnr./by kontaktdata og fødselsdata.

Det er derfor vigtigt at alle medlemmer, forældre lige checker med træner/holdledere at de har korrekte mailadresser og mobiltelefonnumre.

Vi håber med denne radikale ændring af kontingentopkrævningen og ind-/udmeldelses procedure, at kunne frigøre mandetimer(og mange af dem) til andre opgaver til gavn for klubbens mange medlemmer.