IFH Fodboldskole 2018

TILMELDINGEN ER NU ÅBEN

Helt som i tidligere år, gennemfører vi en IFH Fodboldskole for årgangene 2002 - 2012 i den første uge af skolernes sommerferie.

Mikroskolen for de yngste årgange 2010 - 2012 kører i dagene 3. til den 5.juli fra kl. 10:00 til 14:00 og vil være fyldt med sjov og leg med den lille runde.

Fodboldskolen for årgangene 2002 til 2009 starter den 2. juli og kører frem til den 6. juli, hver dag fra kl. 09:00 til 15:00

Fodboldskolens trænere vi som tidligere år være vore egne seniorer(mange af dem spiller på klubbens 1. hold) under kyndig ledelse af Frederik Sandby, der også sammensætter programmet for årets IFH Fodboldskole, den vil med garanti være fyldt med spændende, sjove og udviklende øvelser for alle.

Tilmeldingen er nu åben på klubbens hjemmeside under menupunktet "tilmelding IFH Fodboldskolen 2018". DU klikker blot på linket tilmelding her, udfylder tilmeldingsblanketten og afslutter ved at klikke på indsend tilmelding.

Vi håber selvfølgelig på godt vejr og serverer frugt og saftevand et par gange om dagen, så alle har energi til de opgaver de bliver præseneteret for.

På alle omkring fodboldskolens vegne, kan vi kun sige vi glæder os til igen at være sammen med både nye og tidligere deltagere, det skal nok blive rigtig sjovt igen i år.

Frederik & Chris 

Kontingentopkrævning!

Kontingentopkrævning, er i sin nuværende form en meget tidskrævende proces, hvor vi forud for opkrævning(fremsendelse af girokort) skal kontrollere medlemstal i de enkelte årgange/afdelinger, udsende girokort, følge op på betalinger, udsende rykkere til dem der ikke betaler

i det nye samarbejde med DBU Kluboffice, der  tilbyder os kontingentopkrævning via abbonnement, hvor kontingentbeløbet trækkes automatisk på meddlemmernes kreditkort. Det vil gøre det til en meget mere enkelt og mindre tidskrævende proces at opkræve kontingent.

Lige nu er klubben i gang med få rigtige konktaktdata(e-mail adresser & mobiltelefonnumre) på alle klubbens medlemmer i i medlemsregistret. Når denne meget tidskrævende fase er gennemført vil der blive udsendt advis på Email til alle medlemmer, om det er tid til at betale kontingent for 1. halvår af 2018. 

Medlemmer, forældre med flere opgiver nu et kortnummer hvorfra kontingentbeløbet kan trækkes, herefter vil der forud for kontingentopkrævning blive udsendt et advis på Email. 

Opgiver man ikke et kreditkortnummer/ afslår betaling af kontingentbeløbet, vil klubben fremsende rykker med pålagt rykkergebyr i løbet at maksimalt 10 dage.

Indmeldelse kan kun foregå via klubbens hjemmeside og  vil også køre online med omgående trækning af kontingentbeløb. for det halvår vi er i. Du følger blot vejledningen på hjemmesiden.

Udmeldelse kan ske enten via hjemmesiden alternativ ved fremsendelse af mail til chris på mail chris@hoeing.dk med angivelse af fulde navn, adresse, postnr./by kontaktdata og fødselsdata.

Det er derfor vigtigt at alle medlemmer, forældre lige checker med træner/holdledere at de har korrekte mailadresser og mobiltelefonnumre.

Vi håber med denne radikale ændring af kontingentopkrævningen og ind-/udmeldelses procedure, at kunne frigøre mandetimer(og mange af dem) til andre opgaver til gavn for klubbens mange medlemmer.

Ordinær generalforsamling

I henhold til klubbens love. Gennemførte Frem hellebæk Fodbold den ordinære generalforsamling den 27 februar

Fremmødet på årets generalforsamlimg, var som tidligere år noget begrænset, men det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse med Bjarne Petersen ved roret. Bestyrelsen består nu af Claus Bak-Jensen, Klaus Schuldt, Jacob Borg, Claus Lindberg & Chris Hoeing. Bestyrelsen vil på det første møde konstituere sig selv i henhold til lovene.

Som nævnt i formandens beretning, har vi til stadighed store udfordringer, når det kommer til kontingentrestancer og medlemsregistrering. Dette forsøger vi nu løst ved at overgå til dels online indmeldelse og online opkrævning af kontingentet, Samtidig er det blevet besluttet at hæve kontingenten, så den fremover er som følger. Mere fælger når systemet er sat op

Nye kontingentsatser

Årgang U05 -U09 Halvårlig kontingent Kr.    700,00
Årgang U10 - U19 Halvårlig kontingent Kr.    800,00
Seniorer +20 år Halvårlig kontingent Kr. 1.000,00
Old Boys & Veteraner Halvårlig kontingent Kr.    500,00
Fædrebold Helårlig kontingent Kr.    500,00
Passive medlemmer Helårligkontingent Kr.    250,00

Fuldtids studerende, kan med fremvisning af studiokort eller optagelsesbrev opnå en studierabat på 20 %. Dette gælder dog ikke ungdomsuddannelser på f.eks. tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier.

Formandens beretning

Vores 2017 har været et år i stifinderens tegn.

Efter seneste generalforsamling var vi kun 3 bestyrelsesmedlemmer tilbage. Vi har siden da ledt efter opskriften på, hvordan vi får flere hænder i arbejde, og samtidig får løst både de udfordringer vi har haft med kontingent restancer, og holde klubben kørende.

Vi synes, det er lykkes at holde klubben kørende på fin vis uden at køre i grøften, og uden at gå ned på aktivitets niveau.

Heldigvis fik vi i samarbejde med nogle aktive ungdomstrænere og ledere, startet et nyt ungdomsudvalg op efter sommerferien.

De er kommet godt fra start, men har stadig et stykke vej til mål endnu. Men uden tvivl en stor gevinst for klubarbejdet.

Vi har ikke fået løst vores problem med kontingent restancer og medlemssituationen. Men her kommer der nye tiltag via DBU, som forhåbentlig vil løse dette en gang for alle. Mere herom under evt.

På seniorsiden blev vores 1. hold placeret som en flot nummer 6 i Serie 1. Første halvdel af den nye sæson, har dog været ”stolpe ud” med mange skader, udlandsrejse og særprægede dommerpræstationer. Men summen af dette, er at holdet pt ligger til nedrykning, men vi er super optimistiske på holdet s vegne, og skal nok klare den. 2. holdet i Serie 3 rykkede desværre ned, men er nu heldigvis på vej tilbage til Serie 3 igen. 3. holdet med Svend Djurhuus på sidelinjen overlevede i serie 4 på fornem vis, og sluttede faktisk i den øverste halvdel, Og holdet har fortsat de fine takter her i efteråret (som så er foråret). Det havde vi ikke forventet.

Ved sæson afslutningen i november sagde vi farvel til John Berggreen efter et flot arbejde med 1. holdet i sine år som træner. Vi har i stedet ansat Thomas Max fra Lyngby, som vi tror på, kan blive et stort sccop for vores klub.

Der er gjort et kæmpe stykke arbejde både på banen og på sidelinjen og i hele set-up´et omkring senior afdelingen. Og her skal lyde en kæmpe tak til vore nye sponsorer  Audi Hørsholm, Michaels Cykler,  Terminalen, Tandlæge Birger M Nielsen og Irish Pub. Også en tak til vore skilte sponsorer Bilhuset Nordsjælland, Renell og Viridis og Spar Nord. Vores sæson fra august blev meget påvirket af det dårlige vejr, og vi måtte afvikle flere af vores hjemmekampe på kunstgræs i Hornbæk. Rigtig ærgerligt, da hele klublivet omkring det nye Corner, er en vigtig del af vores sociale base. Vi håber på bedre vejr i 2018.

Claus Bak overlevede som manager for oldboys på trods af endnu en kikset oprykning, og de helt gamle fra veteranerne vandt endda nogle kampe i 2017, og var et af to hold i rækken, der mødte op til alle kampene. Stor moral fra de gamle drenge, der skal have nye holdkaptajn i 2018, da Torben efter adskillige afskedskampe nu endelig stopper. En kæmpe tak til de to Managers for en stor indsats.

Fædrebold kører stadigvæk i højeste gear med masser af spillelyst hver onsdag året rundt, også selv om de også måtte aflyse nogle gange.

På ungdomssiden er der stadig masser af aktive spillere, og vi er lykkedes med at finde gode og engagerede trænere til alle årgange. Den del af ungdomsafdelingen kører rigtig godt. Men vi må erkende, at det er  sværere og sværere at finde forældre-trænere til de små årgange. Og endda bare nogen, der gider hjælpe til omkring holdet. Det er faktisk skræmmende, at ingen vil prioritere at være en del af sit barns fodboldliv.

Succes kriterierne i de yngre årgange er ikke kun resultater, men også fastholdelse kombineret med at holdene ligger på et fornuftigt niveau for en klub som vores. Vort mål er at have minimum 18 spillere i hver årgang, så vi er i stand til at stille med et 11 mandshold, når holdene har alderen til dette.

Igen i år var vores fodboldskole en stor succes med ca. 100 børn på anlægget. Igen var det os selv, der stod for det hele. Kæmpe ros og tak til seniordrengene med Frederik Sandby spidsen for at give vore ungdomsspillere en fantastisk uge. Og også til HM,  CH  for det store administrative og frugtsnittende arbejde. Fantastisk at vi kan stille med 14 super dygtige trænere fra egne senior-rækker. Og kæmpe tak til Hovedsponsor Brian Gruber.

Igen i år var vi i Vildbjerg. Og denne gang med et rekordstort deltager antal. Hele 6 tog afsted i bus (80 mennesker). Vi havde endnu en fantastisk tur, og skal helt sikkert afsted igen i 2018.

For første gang i flere år, lagde vi anlæg til Kronborg Cup (årgang 2006 drenge) Det var en stor succes, men også hårdt arbejde fra en stor gruppe 06-forældre, ledere og andre klub folk. Men alt kørte i olie, og vi fik stor ros fra alle kanter. I 2018 er det årgang 2007, der får glæde af hjemmebane ved Nordkysthallen.

Til slut vil jeg takke alle trænere, holdledere og andre frivillige i Frem Hellebæk for deres store indsats for vores klub. Vi glæder os til endnu en sæson på vores dejlige anlæg med rigtig mange gode oplevelser.

Bjarne Petersen